skip to Main Content

Spørgesmål og svar

Hvis dit poolvand er grønt skal der chokklores 15 g pr m³ vand. Kontroller med pool-testeren, og tilfør herefter syregranulat eller flydende syre til den rette ph-værdi er nået.Hvis dit klor er ineffektivt, skal vandet testets for indhold af Cyanursyre. Cyanursyre binder kloren i vandet, så UV-stråler fra solen ikke nedbryderkloren.

For højt indhold af klor er med til at give dit vand et mælkehvidt skær.Kontroller ph-værdien og tilsæt syre/PH-Minus.

Vandet i din pool indeholder et højt indhold af jern, okker eller mangan. Kontroller ph-værdi og juster ph-værdien til 6,8. Herefter udføres chokkloring. Se under grønt poolvand.

Der kan i slemme tilfælde tilsættes flokningsmiddler i form af Saniklar Clear Water el. Sunflock Rolls.

Ved højt tryk kan det skylles at sandet i filteret er fyldt med forurening. Sæt filteret til at returskylle i 3 min. sæt filteret herefter på recirkulation i 1 min. Sæt filteret tilbage på filtrering efter recirkulation.

Ved stærk klorlugt fra pollen og øjensvige ved badning er der for højt indhold af bunden syre.Se under afsnittet ‘Mit poolvand er grønt’.

Kan skyldes sand/urænheder er kommet ind imellem multiportens sidder og drejeskive.Tryk hurtigt håndtaget ned i bund, og slip med det samme, mens pumpen kører.
Bemærk! Håndtaget må ikke drejes samtidig med pumpen kører.

Stjerne-pakningen i multiporten er gået eller multiporten er beskadiget, og skal udskiftes.

I det topmonterede sandfiltet sidder der en pakning, der skal slutte tæt mellem rør og multiport. Kontrollerer pakningens tilstand og om den er blevet placeret korrekt

Back To Top